Do pobrania

Kancelaria Komornika Sądowego nr XXIII przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Andrzej Oczkowski
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Adres: ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów ( II piętro)
Telefon: 17 – 8674340
Email: rzeszow.oczkowski@komornik.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godz. 9:00 – 13:00
oraz w inne dni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kancelaria znajduje się na II piętrze w budynku bez windy,
osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i  niepełnosprawne proszone
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i sposobu spotkania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Andrzej Oczkowski
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

Adres: ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów ( II piętro)
Telefon: 17 – 8674340
Email: youremail@email.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godz. 9:00 – 13:00
oraz w inne dni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kancelaria znajduje się na II piętrze w budynku bez windy, osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i  niepełnosprawne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i sposobu spotkania.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

©copyright 2020 rzeszowkomorniksadowy.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

©copyright 2020 rzeszowkomorniksadowy.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone