Komornik Sądowy Rzeszów

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Oczkowskiego.

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

– Przyjmowanie stron –

Kancelaria mieści się przy ulicy Matejki 8A w Rzeszowie na drugim piętrze. Komornik
przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 9:00-13:00.
Istnieje możliwość umówienia wizyty w innym terminie po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym. Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem
telefonu 17 – 867 43 40 lub poprzez adres mailowy: rzeszow.oczkowski@komornik.pl

Komornik Rzeszów
– Spłata zadłużenia –

Wpłat można dokonać osobiście w biurze komornika lub przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 27 16001462 1898 6106 5000 0004
IBAN PL27 16001462 1898 6106 5000 0004
NR SWIFT/BIC PPABPLPK
W tytule przelewu należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMN / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

Komornik Sądowy Andrzej Oczkowski
– Kancelaria posiada dostęp do systemów –

KIR Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik sądowy ma między innymi możliwość ustalenia, czy dłużnik posiada rachunki bankowe. System Ognivo do obsługi zajęć wierzytelności z rachunków zapewnia wymianę dokumentów związanych z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego, pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem.

EPU – Złożenie wniosku do komornika

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze umożliwia złożenie przez Internet elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej. Dzięki EPU komornik może pobierać wnioski wraz z tytułem poprzez system teleinformatyczny i tym samym przystąpić do egzekwowania należności Interesantów.

PUE – Platforma Usług Elektronicznych

PUE-ZUS – jest to platforma, która ułatwia współpracę komornika sądowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomaga ona przede wszystkim w szybki sposób uzyskać informacje na temat źródeł dochodu dłużnika.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

W tym systemie teleinformatycznym, zawierającym spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, komornik ma możliwość sprawdzić, czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Za pomocą systemu ePUAP komornik sądowy może przyspieszyć korespondencję z innymi podmiotami takimi jak np. ZUS czy US, poprzez bezpieczną wymianę pism drogą elektroniczną.

CEPiK

Kancelaria komornicza mając dostęp elektroniczny do systemu może składać zapytania w trybie teletransmisji danych i tym samym uzyskać pomocne informacje o pojazdach oraz ich posiadaczach. W ten sposób komornik sądowy może sprawdzić, czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego.

Komornik Online

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu komornik w dowolnym miejscu posiada dostęp do danych prowadzonych przez kancelarię spraw egzekucyjnych. Z programu Komornik Online mogą korzystać również wierzyciele lub ich pełnomocnicy po nadaniu uprawnień tylko i wyłącznie dla spraw, w które są zaangażowani.

Kancelaria posiada dostęp do systemów:

Komornik Sądowy Andrzej Oczkowski posiada dostęp do:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Andrzej Oczkowski
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Adres: ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów ( II piętro)
Telefon: 17 – 8674340
Email: rzeszow.oczkowski@komornik.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godz. 9:00 – 13:00
oraz w inne dni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kancelaria znajduje się na II piętrze w budynku bez windy,
osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i  niepełnosprawne proszone
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i sposobu spotkania.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Andrzej Oczkowski
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Rzeszowie

Adres: ul. Matejki 8A, 35-064 Rzeszów ( II piętro)
Telefon: 17 – 8674340
Email: youremail@email.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godz. 9:00 – 13:00
oraz w inne dni po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kancelaria znajduje się na II piętrze w budynku bez windy, osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i  niepełnosprawne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i sposobu spotkania.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

©copyright 2020 rzeszowkomorniksadowy.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wdrożenie Studio Stadnicka.com

©copyright 2020 rzeszowkomorniksadowy.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wdrożenie Studio Stadnicka.com