Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy Rzeszów – Andrzej Oczkowski
Kancelaria Komornika Sądowego nr XXIII przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Właściwość z wyboru

Kancelaria posiada możliwość prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela. Na podstawie art.10.1. ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, 288.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści:

“Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika.”

Obszar właściwości apelacji rzeszowskiej pokrywa się z administracyjnymi granicami województwa podkarpackiego i obejmuje właściwość:

– Sądu Okręgowego w Krośnie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku;

– Sądu Okręgowego w Przemyślu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie;

– Sądu Okręgowego w Rzeszowie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie;

– Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Tarnobrzegu, Mielcu, Stalowej Woli, Kolbuszowej, Nisku.

Właściwość ustawowa

Zgodnie z przepisami art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, 288.) Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym zgodnie z art. 8.2 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzeja Oczkowskiego obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który obejmuje:

miasto: Rzeszów

 • Błażowa (35-506)
 • Białka,
 • Błażowa,
 • Błażowa Dolna,
 • Błażowa Górna,
 • Futoma,
 • Kąkolówka,
 • Lecka,
 • Nowy Borek,
 • Piątkowa
 • Boguchwała (35-506)
 • Boguchwała
 • Kielanówka
 • Lutoryż
 • Mogielnica
 • Niechobrz
 • Nosówka
 • Racławówka
 • Wola Zgłobieńska
 • Zarzecze
 • Zgłobień
 • Chmielnik (35-506)
 • Błędowa Tyczyńska
 • Borówki
 • Chmielnik
 • Wola Rafałowska
 • Zabratówka
 • Dynów (35-506)
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągowa
 • Dynów
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 • Głogow Młp. (35-506)
 • Budy Głogowskie
 • Głogów Małopolski
 • Hucisko
 • Lipie
 • Miłocin
 • Pogwizdów Nowy
 • Pogwizdów Stary
 • Przewrotne
 • Rogoźnica
 • Rudna Mała
 • Styków
 • Wola Cicha
 • Wysoka Głogowska
 • Zabajka
 • Hyże (35-506)
 • Brzezówka
 • Dylągówka
 • Grzegorzówka
 • Hyżne
 • Nieborów
 • Szklary
 • Wólka Hyżneńska
 • Kamień (35-506)
 • Błonie
 • Duble
 • Kamień
 • Krzywa Wieś
 • Łowisko
 • Nowy Kamień
 • Podlesie
 • Krasne (35-506)
 • Krasne
 • Malawa
 • Palikówka
 • Strażów
 • Lubenia (35-506)
 • Lubenia
 • Siedliska
 • Sołonka
 • Straszydle
 • Sokołów Młp. (35-506)
 • Górno
 • Kąty
 • Markowizna
 • Nienadówka
 • Sokołów Małopolski
 • Trzeboś
 • Trzeboś Podlas
 • Trzebuska
 • Turza
 • Wólka Niedźwiedzka
 • Wólka Sokołowska
 • Świlcza (35-506)
 • Błędowa Zgłobieńska
 • Bratkowice
 • Bzianka
 • Dąbrowa
 • Mrowla
 • Rudna Wielka
 • Świlcza
 • Trzciana
 • Woliczka
 • Trzebownisko (35-506)
 • Jasionka
 • Łąka
 • Łukawiec
 • Nowa Wieś
 • Stobierna
 • Tajęcina
 • Terliczka
 • Trzebownisko
 • Wólka Podleśna
 • Zaczernie
 • Tyczyn (35-506)
 • Borek Stary
 • Hermanowa
 • Kielnarowa
 • Matysówka
 • Tyczyn